Sokółka

Sokółka to miasto w woj. podlaskim, siedziba powiatu sokólskiego i gminy miejsko-wiejskiej Sokółka. Położone jest na obszarze Wzgórz Sokólskich, nad Sokołdą (prawy dopływ Supraśli).

W początku XVI wieku istniał tu dwór myśliwski znajdujący się we władaniu królowej Bony. Po raz pierwszy miejscowość wzmiankowana w 1524 r.

Pieniny noclegi

Zygmunt III Waza nadał prawa miejskie wsi królewskiej Sokółka w 1609 r. Do miasteczka przybyli żołnierze tatarscy, którzy osiedlili się tutaj i zaczęli uprawiać ziemię. Pozostawali na służbie wojskowej, ale nie otrzymywali żołdu. Prócz ziemi zyskali wolność religijną.

W drugiej połowie XVIII wieku podskarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhauz sprowadził rzemieślników i rozbudował miasto. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w zaborze rosyjskim. W XIX wieku ośrodek targów, rzemiosła i drobnego przemysłu.

W mieście kwitła sztuka rzemieślnicza, a obok kościoła stała cerkiew i synagoga. W 1862 r. Rosjanie wybudowali tu linię kolejową, biegnącą z Wiednia do Sankt Petersburga. Sokółka ponownie została zagarnięta przez Rosję na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, a następnie okupowali ją Niemcy, którzy utworzyli na tych terenach getto żydowskie.

Czorsztyn noclegi

W roku 1984 oddano do użytku szpital rejonowy na 240 łóżek, uruchomiono również komunikację miejską.

Łomża

Łomża to miasto w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim nad Narwią.

Miasto powstało w X wieku w odległości 5 km na wschód od obecnego centrum, na wysokiej skarpie doliny rzeki Narew.

Pieniny noclegi

W pierwszej połowie XI wieku powstał gródek typu cyplowego, który spłonął pod koniec tego wieku. Gródek ten odbudowano w połowie XII wieku z ponowną fortyfikacją terenu i budową wieży pośrodku oraz dwóch wałów podgrodzia.

W Starej Łomży położone jest obok grodziska i związane z początkami Łomży Wzgórze Świętego Wawrzyńca, miejsce, gdzie według tradycji i późnych odpisów z akt kościelnych miał istnieć, kościół parafialny po raz pierwszy około roku Pańskiego 1000.

W XIV wieku, szczególnie po unii polsko-litewskiej, zmniejszyło się bardzo niebezpieczeństwo ciągłych najazdów od strony wschodniej granicy, co sprzyjało rozwojowi osadnictwa, przenoszeniu i lokacji miast na prawie niemieckim. Grody straciły swój charakter obronny, a podgrodzia nabierały większego znaczenia jako centra handlowo-gospodarcze. 

Usytuowanie miasta na obecnym miejscu nastąpiło w 2 połowie XIV w. Prawa miejskie Łomża otrzymała 15 czerwca 1418 roku od księcia Janusza I.

Czorsztyn noclegi

Po śmierci ostatnich książąt mazowieckich i wcieleniu Mazowsza do Korony w 1526 roku, Łomża stała się miastem królewskim. Największy rozkwit miasta przypadł na wiek XV i XVI.

W połowie XVII wieku nastąpił upadek miasta spowodowany wojnami szwedzkimi oraz licznymi pożarami i klęskami żywiołowymi. Ponowny wzrost i ożywienie gospodarcze przypadły na wiek XIX-XX, co związane było między innymi z powstaniem nowych węzłów komunikacyjnych.

Szczególnie szybki rozwój nastąpił w latach 1867-1915, gdy Łomża stała się głównym miastem guberni łomżyńskiej i władz gubernialnych, powiatowych i miejskich. 

I wojna światowa zahamowała szybko postępujący rozwój.

W latach 1946-1975 odbudowano najstarszą część Łomży. Wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych. Uruchomiono miejską komunikację autobusową. Powstały liczne zakłady przemysłowe oraz oddano do użytku ciepłownię miejską.

Reforma podziału administracyjnego kraju w 1975 r. spowodowała powstanie województwa łomżyńskiego, nadała powiatowej wcześniej Łomży status miasta wojewódzkiego. Wraz z nim zaczął się okres intensywnego rozwoju Łomży. Rozwijało się budownictwo mieszkaniowe oraz życie kulturalne.

Ciechanowiec

Ciechanowiec to miasto w woj. podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec.

Pieniny noclegi

Najstarsze wzmianki informują o spaleniu grodu ciechanowieckiego przez oddziały tatarskie w 1241 roku. Ciechanowiec otrzymał ok. 1429 roku miejskie prawa magdeburskie prawdopodobnie od litewskiego księcia Witolda. Najstarsze zachowane dokumenty miejskie pochodzą z XVI wieku.

W XVI wieku miasto należało do rodziny Kiszków, którzy zbudowali zamek nad lewym brzegiem Nurca. Zamek ten został spalony podczas wojen szwedzkich, a powstały na jego zgliszczach dwór spalili Rosjanie w 1915 roku.

W latach 1736-1739 powstał murowany kościół pw. Trójcy Świętej i szpital sióstr miłosierdzia, wedle projektu warmińskiego architekta Jana Adriana Kluka. Jego syn został najsłynniejszą postacią historyczną tego miasta.

W dobie rozbiorów Ciechanowiec wpierw (1795 – 1807) przypadł Prusom, a po kongresie wiedeńskim – Rosji. Wówczas miast zostało podzielone ważką granicą na dwie części. Prawobrzeżna (zwany Nowym Miastem lub „polską stroną”), znalazła się w granicach Królestwa Polskiego, lewobrzeżne Stare Miasto („ruska strona”) w Rosji. 

Czorsztyn noclegi

W wyniku powstań prawobrzeżny Ciechanowiec stracił prawa miejskie w 1870.

Pod koniec XIX wieku rozwinął się przemysł włókienniczy. Ciechanowiec słynął z targów konnych. 

Wielkie zniszczenia z czasów pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej były mozolnie naprawiane w okresie międzywojennym. Wówczas miasto słynęło z dużej liczby warsztatów, głównie żydowskich.

Białowieża

Białowieża to wieś w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim. Jest siedzibą gminy Białowieża oraz Białowieskiego Parku Narodowego obejmującego polską część Puszczy Białowieskiej.

Sromowce nizne noclegi

Zbudowana na tzw. Polanie Białowieskiej, powstałej na skutek karczowania lasów. Otoczona rezerwatami przyrody.

W Białowieży znajdował się dwór myśliwski książąt litewskich i królów polskich. Z tego czasu zachował się obelisk na grobli i grupa dębów na wzgórzu pałacowym. 

Następnie w XIX wieku na miejscu królewskiego dworu carowie rosyjscy zbudowali pałac, który następnie był siedzibą Prezydenta RP. Pałac został spalony przez wspierające Niemców oddziały węgierskie w 1944 roku i rozebrany w czasach PRL.

W czerwcu i lipcu 1920 roku w pobliżu Białowieży miały miejsce dwie niewielkie potyczki wojsk polskich z oddziałami wojsk sowieckich.

Sromowce wyzne noclegi

Po zajęciu Białowieży przez niemiecką 3 Dywizję Pancerną, przekazano Białowieżę Sowietom, którzy okupywali ją w latach 1939-1941 i wysiedlili wiele osób na Syberię.

Augustów

Augustów to miasto wypoczynkowo-uzdrowiskowe w województwie podlaskim, położone nad rzeką Nettą. Najważniejszy ośrodek turystyczny Puszczy Augustowskiej. Otoczone jeziorami: Białym, Necko i Sajno. Najważniejszym zabytkiem jest powstały w XIX wieku Kanał Augustowski łączący systemy wodne rzek Wisły i Niemna. 

noclegi w Szczawnicy

Według legendy osada nad Nettą była miejscem pierwszej schadzki króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Dla upamiętnienia tego wydarzenia król założył tu miasto. Augustów został założony w 1555 r., prawa miejskie (magdeburskie) otrzymał Augustów dopiero w 1557 roku.

Podczas potopu szwedzkiego miasto spalili zbuntowani Tatarzy z wojsk Jana Kazimierza. W 1794 roku miasto zajęli Prusacy. Po Kongresie wiedeńskim w 1815 r. Augustów znalazł się w granicach Królestwa Polskiego (Kongresowego). 

noclegi w Kluszkowcach

Powiat Augustowski to 55 jezior oraz liczne rezerwaty przyrody. Doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych, wycieczek krajobrazowych czy wyjazdów agroturystycznych.

Białystok

To największe miasto w północnowschodniej części Polski, drugie pod względem gęstości zaludnienia w kraju, stolica województwa podlaskiego. Prawa miejskie uzyskało w 1692 roku. Znajduje się na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski. Ponad 30 % miasta to tereny zielone.

noclegi Szczawnica

Ze względu na bliskie położenie w stosunku do granic z Rosją, Litwą i Białorusią, miasto jest ośrodkiem handlu ze wschodem. Dzięki swej specyficznej lokalizacji geograficznej Białystok stał się prawdziwym konglomeratem kulturowym – jest zamieszkiwany przez mniejszości: białoruską, rosyjską, romską, tatarską i ukraińską. To największe skupisko prawosławnych w Polsce, swoje organizacje posiadają tu także protestanci, muzułmanie i buddyści. 

noclegi Kluszkowce

Znajdują się tutaj m. in. liczne kościoły – najstarszy to późnorenesansowy Stary Kościół Farny, cerkwie czy zespół pałacowo-parkowy Branickich. W granicach Białostockiej Aglomeracji Miejskiej znalazła się również część Narwiańskiego Parku Narodowego oraz dwa rezerwaty przyrody.

Góry Wałbrzyskie

z polan i wyrębów roztaczają się rzadkiej urody widoki opiewane już od ponad 150 lat

noclegi Hel

Góry Wałbrzyskie to środkowosudeckie pasmo rozciągające się ponad Kotliną Marciszowską i początkami Nysy Szalonej na północnym zachodzie, po dolinę Jedlinki i Bystrzycy na południowym wschodzie. Stoki i szczyty gór pokryte są gęstymi lasami, a z polan i wyrębów roztaczają się rzadkiej urody widoki opiewane już od ponad 150 lat.

Od północy góry te graniczą z Pogórzem Bolkowsko-Wałbrzyskim. Na południu Dolina Leska i Dolina Rybnej oddzielają je od Gór Kamiennych. Obszar mezoregionu Gór Wałbrzyskich szacuje się na ponad 250 km2. Najwyższym ich szczytem jest Borowa (853 m) w mikroregionie Gór Czarnych na południowo-wschodnich przedmieściach Wałbrzycha.

noclegi Jastarnia

Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie ciągnie się od Nysy Szalonej na północnym zachodzie po dolinę Bystrzycy (Obniżenie Górnej Bystrzycy) na południowym wschodzie. Nysa Szalona oddziela Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie od Gór i Pogórza Kaczawskiego w Sudetach Zachodnich. Dolina Bystrzycy jest umowną, choć wyraźną granicą między pogórzem a Górami Sowimi; zdarza się jednak, że niektórzy zaliczają do Gór Sowich Złoty Las – zaciszny kompleks położony po „wałbrzyskiej” stronie rzeki. Za najwyższe wzniesienie pogórza uważany jest Sas (515 m) między Szczawnem Zdrojem a Strugą.

Zamek Rogowiec

Ruiny zamku Rogowiec trzeba koniecznie zobaczyć. Resztki zamczyska są co prawda stosunkowo marne, ale widok, jaki się z nich roztacza na Góry Kamienne i Wałbrzyskie aż po Karkonosze, jest niezrównany.

noclegi Hel

Rogowiec znajduje się na czubatym szczycie o tej samej nazwie (862 m). Pierwszą warownię wzniesiono prawdopodobnie w XII w. Bardziej pewne jest, iż zamek wzniósł Bolko I Świdnicki, tworząc system umocnień granicznych. Pierwszym udokumentowanym kasztelanem był w końcu XIII w. wczesny protoplasta Schaffgotschów, Reinczko Schoff.

Po przejściu Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w ręce czeskie zamek dzielił rozmaite koleje losu, ale będąc w rękach prywatnych, nie pełnił pierwotnej funkcji obronnej. W okresie wojen husyckich Rogowiec opanowali raubritterzy ze słynnym Janem Schelendorfem na czele. Zorganizowani mieszczanie sudeccy, mając dość działalności rabusiów, nakłonili węgierskiego króla – chwilowo władającego Czechami i Śląskiem – Macieja Korwina do wydania zgody na zburzenie budowli. Nastąpiło to w 1497 r., a zaciekłość niszczycieli była tak wielka, że prawdopodobnie zastosowali nawet proch, by wysadzić fundamenty. Dziś ruiny są zabezpieczone przed dalszym rozpadem – zachowały się fragmenty wysokich murów, opadających w las kilkumetrową ścianą oraz podstawa wieży.

noclegi Jastarnia

Przez Rogowiec przebiegają szlaki: czerwony, niebieski i żółty z Andrzejówki. Trasy te rozbiegają się potem do: Grzmiącej (szlak żółty), czas przejścia 1/2 godz., w drugą stronę 2/3 godz., Jedliny Zdroju (szlak czerwony).

Waligóra

stoki góry, porośnięte rzadkim lasem świerkowym, są niezwykle strome i tak kamieniste, że starsze osoby czasami rezygnują z ich pokonywania

noclegi Hel

Waligóra (936 m) jest najwyższym szczytem Gór Kamiennych, wieńczącym najwyższą ich część – Góry Suche. Szczyt Waligóry wznosi się bezpośrednio ponad Przełęczą Trzech Dolin, ze schroniskiem Andrzejówka.

Od jej strony stoki góry, porośnięte rzadkim lasem świerkowym, są niezwykle strome i tak kamieniste, że starsze osoby czasami rezygnują z ich pokonywania. Łagodniejszym, choć dłuższym wariantem jest zdobywanie Waligóry od południa.

noclegi Jastarnia

Wierzchołek stanowi niewielką polankę, ze słupkiem z napisem Waligóra – 936 m, skałką i paroma bukami. Kiedyś wspinano się na wieżę triangulacyjną, by oglądać panoramy. W XIX w. na zboczach działał ponadto domek myśliwski z punktem widokowym. Dziś wieży, a tym bardziej domku, nie ma, a ładne widoki, ograniczone jednak do Gór Kamiennych i Wałbrzyskich, otwierają się z ok. 3/4 wysokości góry, na prawo od żółtego szlaku, który jako jedyny zdobywa szczyt.

Zamek Radosno

Ruina na urwistym zboczu Suchawy (928 m) koło Sokołowska. Powiadają, że Radosno wzniósł Bolko I Świdnicki w XIII w. Pewnym jest, że warownia istniała w wieku XIV, kiedy król czeski Karol najechał na rubieże ziem Bolka II i zagrabił m.in. właśnie Radosno.

noclegi Wladyslawowo

Później zamek wrócił do księstwa, ale w 1388 r. sprzedano go. Po wojnach husyckich panoszyć zaczęli się w zaciszu Gór Suchych rycerze-rabusie (raubritterzy), korzystając z osłabienia władzy zwierzchniej. Wojska śląskich stanów pod wodzą Georga von Steina zdobyły warownię w 1497 r. i zniszczyły tak, że z ruin nie podniosła się nigdy.

noclegi Jastrzebia gora

Dziś można zobaczyć pozostałości cylindrycznej wieży z murami o grubości ponad 3,5 m i resztki murów otaczających dziedziniec.