Iława

We wczesnym średniowieczu znajdowała się tu osada staropruska, potem w 1305 r. Krzyżacy założyli miasto. Jego rozwój nastąpił w XIX w. dzięki połączeniu kolejowemu z Ostródą i Jabłonowem Pomorskim, potem zaś z innymi okolicznymi miastami, m.in. z Malborkiem. Wybudowany w tym samym czasie kanał dał miastu połączenie z Elblągiem. Czytaj dalej Iława