Lesista Wielka

Lesista Wielka (851 m) to zalesione centrum rozległego górskiego masywu zbudowanego ze skał magmowych. W XIX w. Lesista Wielka słynęła ze szczelin wiatrowych znajdujących się na wschód od obecnego szlaku niebieskiego (z Dzikowca), kilkadziesiąt metrów poniżej szczytu.

noclegi Wladyslawowo

Osobliwe skalne utwory nazwę zawdzięczały dającym się odczuć podmuchom powietrza, wydającego buczenie przy większych wahaniach temperatury. Po wojnie ciekawostka została zapomniana i dziś nawet trudno nazwać te szczeliny wiatrowymi, bo są przysypane liśćmi i nie ma cyrkulacji. Nie wiadomo też zbyt wiele na ich temat, ponieważ nie były szczególnie badane.

noclegi Jastrzebia gora

Na Lesistej krzyżują się szlaki: Główny Szlak Sudecki z Sokołowska do Krzeszowa, niebieski do Boguszowa-Gorców oraz żółty – na południe do Mieroszowa, na wschód do Sokołowska.