Łeba – historia i atrakcje

Historia Łeby sięga XIII wieku. Obecne miasto powstało w tym miejscu w latach 1558– 1572r. po przeniesieniu go z lewego brzegu rzeki, gdyż było zasypywany przez wędrujące wydmy i zalewane przez sztormy. W starej Łebie można oglądać wystające jeszcze spod warstw piasku ruiny kościoła świętego Mikołaja XIV wieku.

W 1998. roku raczej jako atrakcję turystyczną reaktywowano niezależne Księstwo Łebskie. Łeba noclegi ma statusu uzdrowiska i są w niej sanatoria z kąpielami borowinowymi i masażami. Indiańskie tańce i zabawy oraz prawdziwy saloon z parku rozrywki Western City to tylko niektóre z licznych atrakcji Łeby. Na rozległych plażach tego popularnego kurortu co roku odbywa się słynny konkurs na najładniejszą rzeźbę z piasku. W Łebie mieści się także niezliczona liczba restauracji, pubów i dyskotek.

Rozległe i płytkie wody jezior Gardno i Łebsko to fragmenty odciętej mierzeją zatoki morskiej. Brzegi jezior porośnięte roślinnością szuwarową dają doskonałe schronienie ptactwu wodno-błotnemu. Z względu na dużą koncentrację ptaków lęgowych i przelotnych, miejscami Godnymi polecenia do obserwacji ornitologicznych są okolice miejscowości: Gać, Żarnowska i Gardna Wielka. Z dużych ssaków występują przede wszystkim jelenie, których zagęszczanie jest to jedne z wyższych w Polsce. Przyciągają mnie okoliczne rozległe łąki– tam właśnie najłatwiej jest zobaczyć.
W Smołdzinie, nieco sennym miasteczku, działa prężnie muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, w którym warto zapoznać się z jego przyrodą zaprezentowaną niezwykle ciekawie. Znajduje się tu również dyrekcja parku.