Zabłudów

Zabłudów to miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zabłudów.

Miasto lokowane w 1553 na prawie magdeburskim, własność Chodkiewiczów, następnie Radziwiłłów (od 1598 do początków XIX wieku). 

Krościenko nad Dunajcem noclegi

W XVI wieku ośrodek reformacji.
Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w zaborze rosyjskim.

Od 1918 w niepodległej Polsce, w 1939-1941 pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką (1941-1944).

Od XVI wieku osadnictwo Żydów, którzy przy końcu XIX wieku stanowili około 60% ludności miasta. Społeczność ta została zgładzona podczas okupacji niemieckiej (około 1,4 tys. wywiezionych do obozu zagłady w Treblince w 1942).

Góry Świętokrzyskie noclegi

Podczas wojny miasto zniszczone w 50%.