Zabytki Leszna

Dawny cmentarz ewangelicki
Nekropolia powstała na początku XVII w. po południowej stronie ewangelickiego kościoła Krzyża. Chowano tu głównie parafian zboru luterańskiego Krzyża.

Na cmentarzu spoczywali zasłużeni dla życia gospodarczego i społecznego Leszna ewangelicy, których nagrobki i grobowce prezentowały często wysoki poziom artystyczny. Cmentarz zlikwidowano w 1955 r., a część nagrobków przeniesiono do lapidarium przy kościele św. Krzyża.

Noclegi w Kuźnicy

Dawny cmentarz katolicki
Nekropolia powstała w 1809 r. na terenie przekazanym przez księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego. Ostatni pochówek na cmentarzu odbył się w 1957 r., od tego czasu nekropolia podlegała dewastacji. W 1971 r. zdecydowano o jej likwidacji, a w 1972 r. proces ten przeprowadzono, tworząc na miejscu cmentarza założenie parkowe.

Jurata Noclegi